İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı - Program Hakkında

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS

İş sağlığı ve Güvenliği lisansüstü eğitimi, 2012 yılında yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna paralel olarak yükselen değerlerden biridir. Bilimsel bir alan olarak yeni olması özelliği ile farklı disiplinler için akademik araştırmalara açık bir alandır. Hukuksal Mevzuat, Mühendislik, Teknik alanlarda disiplinler arası çalışma ve bilimsel ürün ortaya koymak üzere yapılandırılmıştır. Tüm mühendislik alanları için ihtisaslaşma bağlamında günümüzde en çok tercih edilen programlardan biridir. İş Güvenliği ihtisası yapan adayların, yurt içi ve yurt dışı tüm sektörlerde yetişmiş eleman ihtiyacına yönelik istihdamı olanaklıdır. Türkiye genelinde İş Sağlığı ve Güvenliği Laboratuvarı olan tek üniversite olmanın gururu, Bilgisayar Laboratuvarlarında verilen teknik dersler, Lisanslı Güvenlik Mühendisliği Yazılım Programları, tecrübeli kadrosu ve bu alanda yetişmiş uzman hocaları ile ülkemizin en iddialı Lisansüstü Eğitimini verilmektedir.

İş sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Eğitimi Başvuru Koşulları

Lisans mezunları,

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) 55 taban puana sahip,

Tercihen yabancı bir dile hakim adaylar.

Tercihen mühendislik mezunları olmakla birlikte, programa tüm lisans mezunları başvurabilmektedir.

Tezli Yüksek Lisans Mezunları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın açtığı Uzmanlık Sınavları içinde “”B” Sınıfı Sınava girmeye doğrudan hak kazanır.

(**Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Lisans Mezuniyeti için istediği koşul ve bölümlere haiz olma şartı ile)

Program Kapsamı

Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

Süresi

Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.