Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı - Program Hakkında

Tıbbın pek çok alanında uygulanabilen fizyoterapi ve rehabilitasyon, savaşlar, kazalar ve çocuk felci epidemileri nedeniyle oluşan özürlü nüfusun fonksiyonel kayıplarını giderebilmek amacı ile doğmuş ve pek çok aşamadan geçerek günümüzdeki popüler konumuna ulaşmıştır. Dünyada ve ülkemizde gelişen teknoloji nedeniyle giderek hareketsizleşen toplumların bugün ve gelecekteki gereksinimleri fizyoterapistlik mesleğinin gelişimini kaçınılmaz kılmaktadır.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, ülkemizde de yurtdışında olduğu gibi koruyucu, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri veren kamuya ve özel sektöre ait hastanelerin çeşitli bölümlerinde, özel eğitim kurumlarında, spor ve fiziksel uygunluk merkezlerinde, huzurevlerinde, çocuk ve yetişkinler için fizyoterapi rehabilitasyon ve egzersiz merkezlerinde, en iyi şekilde hizmet verebilecek donanımlı çağdaş,  bilimin gösterdiği yolda ilerleyen,  ülkesine ve insanlığa hizmet etmeyi görev edinmiş, eğitim ve araştırma yetisine sahip sağlık profesyonellerini yetiştirmek ve bununla birlikte akademisyen açığı çok büyük olan bu alanda üniversitelerin fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerinde öğretim elemanı ve yönetici fizyoterapistler yetiştirmek için kurulmuştur.

Son yıllarda gerek klinik gerekse akademik alanda fizyoterapistlere olan ihtiyaç önemli ölçüde artmıştır ve artmaya devam edecektir. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

 • Bilimsellik
 • Eğitimde mükemmellik
 • İnsana ve dokulara saygı
 • Takım çalışması
 • Etik değerlere bağlılık
 • Katılımcılık
 • İletişimde kalite ilke ve değerlerini benimsemiştir.
 • Ülkemiz sağlık eğitim politikalarının geleceğini planlamak amacıyla kaliteli ve yetkin lisans fizyoterapi rehabilitasyon öğrenimi kadar, henüz yeterli sayıda akademisyen ve uzmanlaşmış fizyoterapist bulunmaması, bizi, Üniversitemiz bünyesinde lisansüstü eğitim programı açmaya yönlerdirmiştir.

  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programımızın temel amaçları:

  • Dört yıllık lisans eğitimi boyunca öğrenilen teorik ve uygulamalı bilgileri derinleştirmek,
  • Bilimsel araştırma ve kanıta dayalı uygulamaların temellerini öğrenmek,
  • Klinik bilgileri özgün şekilde farklı durumlarda kullanabilme ve farklı fizyoterapi rehabilitasyon tekniklerini geliştirebilme yetisi kazandırmak,
  • Mesleki konularda araştırma ve bilgi edinme yollarını, bilgiyi sunmayı, bilgiyi yaymayı, bilgiyi geliştirmeyi ve üzerinde tartışmayı öğrenmektir.
 • Programımızın hedefi, lisans mezunu fizyoterapistlere, uluslararası standartlarda, özel fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarını öğretmek, sağlam bilimsel temelleri olan bilgiye ulaşımı öğretmek ve sağlamlaştırmak, araştırmaya yönelik fizyoterapist kavramını kazandırmak, değerlendirme, tedavi programı çizme ve standardizasyon etik kurallarını çok iyi bilen ve uygulayan mezunlar vermek, yaptıkları tezlerde yeni metodlar uygulayan, sonuçları klinik rehabilitasyon programlarını etkileyen araştırmalar yapan uzman fizyoterapistler yetiştirmektir.  Böylece bu program ile aynı zamanda üniversiteler ve araştırma merkezlerinin ihtiyaç duyduğu öğretim üyesi yetiştirmenin ilk adımı yerine getirilmiş olacaktır.