Bağımlılık Danışmanlığı ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı - Program Hakkında

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimler Entsitüsü çatısı altında Bağımlılık Danışmanlığı ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı açıldı. Multidisipliner çerçevede lisans mezunlarının başvurabileceği program bağımlılık konusunda donanım sağlayacak ve alanda çalışmak için yetkinlik kazandıracaktır.

Geçtiğimiz yıllarda bağımlılık oranında %17 lik artış olmuştur. Sentetik uyuşturucular özelinde bu artış %30un üzerindedir. Kullanımdaki artış oranına malesef ölüm sayısındaki artış eşlik etmektedir. Yanısıra kullanım yaşı her geçen yıl düşmektedir.

Bu nedenle Türkiye genelindeki özel merkezler ve sağlık bakanlığı bünyesinde bağımlılık tedavi merkezlerinin sayısı hızla artış sürecindedir. Halihazırda bağımlılık alanında sağlık çalışan eksikliği varken artan tedavi merkezleri ile birlikte ülkemizde bağımlılık alanında uzmanlaşmış kişilere yönelik ihtiyaç belirgindir. Programımızın amacı;  Bu alanda ki eksikliği gidermek ve bağımlılık alanda donanımlı, uzmanlaşmış kişileri önleme, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine kazandırmaktır.

Bağımlılık multifaktörler ile oluşan kompleks bir hastalıktır. Bu nedenle bağımlılık tedavisi ancak multidisipliner bir ekibin çalışması ile olabilir.  Bu doğrultuda açılan programda uzmanların mesleklerine göre şekillendirilen eğitim programları vardır. Bağımlılık alanında önleme, danışmanlık, bağımlılık terapisi, rehabilitasyon, etik ve adli konularda müdahale gibi alanlarda eğitim ve uygulamalar ile öğrencilerin uzmanlaşmaları planlanmıştır.  Herkesin mezun olduğu lisans dalına göre zorunlu ve seçmeli dersler yapılandırılmıştır.

Sağlık çalışanlarına yönelik teori, pratik ve uygulama eğitimlerinin yansıra “kanıta dayalı” tedavinin temelini oluşturan araştırmacıların eğitimi hedeflenmektedir. Bağımlılık alanındaki araştırmalar hem nitelik hem sayıca halen istenilen düzeyde değildir. Tezli ve tezsiz olmak üzere iki programımız vardır. Özellikle tezli programımız ile akademik platformdaki bağımlılık akademisyen ve araştırma sayısını arttırmayı hedefliyoruz.

Prof.Dr. Hilmiye Nesrin DİLBAZProgram sorumlusu ve koordinatörü
Uzm.Psk.A slı BAŞABAKEğitim koordinatörü
Uzm.Psk. Saadet PİLTENWeb koordinatörü